digitalan

September

hættemåge2

Fredningstiden for svømmeænder er nu ophørt og jagten på dem begynder den 1. september.

Hættemågen har ‘mistet’ hætten og har nu kun en sort plet bag øjet.

I denne måned besøges vader og fladvand af store ryleflokke.

Træk af gul- og hvid vipstjert kan iagttages på engene.

Der er hjejleflokke på større marker og vader ved fjordene.

Familieflokke af musvitter, blåmejser og sumpmejser samler insekter i buske og hegn langs åerne.

Bogfinketrækket er på sit højeste.

Flokke af viber raster på fjordengene.

Nordiske spurvehøge og tårnfalke trækker sydover.

Stærene har fælles redepladser i rørskove.