digitalan

Oktober

troldand

Fredningstiden for dykænder er nu ophørt og jagten på dem begynder den 1. oktober.

De første nordiske hvinænder ankommer.

Nu samler blishønsene sig i vinterflokke.

Viberne samler sig i store flokke inden trækket vestpå.

De nordiske sangsvaner ankommer.

Roerne tages op og agerhønsene bliver hjemløse.