digitalan

Marts

gråand2

Alle ande- og mågefugle er nu fredet.

Gråændernes kurmageri kan ses i byens parker.

Sanglærken synger i det åbne land.

Solsorten synger i morgendæmringen og aftenskumringen.

På stille og klare dage trækker mange musvåger gennem landet.

Rørspurven begynder at dukke op i rørskovene langs åerne.

Vibernes sangflugt kan opleves over de lave fjord- og åenge.

Edderfuglene begynder at indfinde sig i fjordene.

Hættemågerne har fået deres brune hætte.

Den hvide vipstjert ankommer nu.

Klyderne ankommer til ynglepladserne.

Gråænderne lægger æg.

Engpiberens sangflugt kan opleves over strandengen.

Sangdroslen er ankommet og synger nu i ådalene.

Sølvmågerne indfinder sig i redekolonierne.