digitalan

Juni

vibe3

Alle edderfugle har nu ællinger.

Mange vadefugle har dununger på fjordengene. Det gælder om at holde sig på afstand.

De første knopsvaner har unger.

Allerede nu er de første sortklire og store regnspover på træk mod syd.

Den toppede skallesluger lægger først æg nu.

Skovhornuglens unger skriger på mad.

Splitternernes hæse skrig kan høres ved kysten.

Stærene samles i store flokke.