digitalan

Juli

stær1

Flokke af kaffebrune stæreunger fanger fluer på fjordengene.

I skarvkolonierne er der endnu unger i rederne.

Sølvmågeparret trækker langt ind over land med de flyvefærdige unger.

Den toppede skallesluger er en sen ruger. Endnu ses nyudklækkede ællinger.

Edderfugleungerne dykker nu efter små blåmuslinger.

De sidste mågeunger er nu flyvefærdige og kolonierne står tomme.

Rørhøgens unger er kommet på vingerne.