digitalan

Januar

knopsvane2

Mange tusinde knopsvaner overvintrer i vore fjorde.

Nordiske sangsvaner med gult næb ses og høres på fjorden.

Den store skallesluger ses som vintergæst ved vore kyster.

Hvis frosten medfører havis, ses et stort antal af svømmefugle i våger ved fx åudløb.

På markerne ses flokke af agerhøns.

Tårnfalken kan let iagttages, når den ”muser” over det åbne vinterlandskab.

Flokke af grønsisken og gråsisken kan ses i elletræerne, hvor de søger føde i koglerne.

Gærdesmutterne klumper sig sammen om natten for at holde varmen.

Snespurve kan ses strejfe om i flokke.

Halemejserne kan ligeledes ses i småflokke. De er så travlt optaget af at søge føde, så man ofte kan komme ganske tæt på dem.

Ved foderbrættet er der nu mange fugle. Her ses fx grønirisk, bogfinke, solsort, skovspurv, gråspurv, grønsisken, dompap, blåmejse, musvit, gråmejse, sortmejse, topmejse, stor flagspætte, fasan, ringdue, tyrkerdue, kvækerfinke, rødhals, jernspurv.

I særlig milde vintre har nogle natugler allerede æg.