digitalan

Februar

Strandskade1

Strandskaderne ankommer i begyndelsen af måneden. Dem lægger man straks mærke til!

Agerhønsenes familieflokke lever af ukrudtsfrø på tørre strandenge og overdrev.

I milde vintre ankommer sanglærken nu.

Gærdesmuttens kraftige og skingre sang kan høres i mildt vejr. I strenge vintre uddør de fleste gærdesmutter.

Vore overvintrene fiskehejrer bjærger livet i isfrie grøfter og bække. Fiskehejrerne indfinder sig i kolonierne.

Mange gravænder overvintrer i og ved fjordene.

Viberne begynder at ankomme.

Stæren kan ses og høres fløjtende fra toppen af et træ. Samtidig basker den med vingerne og halsfjerene stritter.

Skovskaden kan ses i haverne.

Gulspurvens tællen til syyyyyv begynder.

Husskaderne begynder redebygningen.

Rågerne vender tilbage til redekolonierne for at ordne reder.

Ringduerne flyver med smågrene til reden, som allerede her i februar kan indeholde æg.

De første grågæs dukker op nu.

I elletræerne kan store flokke af grøn- og gråsisken ses. De finder frø i koglerne.

Solsortens sang fra husgavlen eller et træ bebuder, at foråret er på vej.

Gærdesmuttens sang kan også høres.

Ved foderbrættet ses stadig en mængde fugle, fx grønirisk, bogfinke, solsort, skovspurv, gråspurv, grønsisken, dompap, blåmejse, musvit, gråmejse, sortmejse, topmejse, stor flagspætte, fasan, ringdue, tyrkerdue, kvækerfinke, rødhals og jernspurv.