digitalan

December

fasan4

Fasanerne går i tusmørket til ro i træerne.

Gråænderne har dannet par.

Troldænder ses i søer og i fjorde. Sammen med den ses ofte taffelænder og bjergænder.

Store flokke af hvinænder ligger rundt om på fjordene.

Kanadagåsen kan ses rastende på kornmarker i det østlige Danmark.

Når frosten sætter ind, trækker de sidste blishøns ud til havet.

Fjordenes bestande af knopsvaner øges med svaner fra andre steder.

Sangsvanerne ankommer fra Norge og Sverige. De kan ses i vore lavvandede områder, hvor de søger føde. Deres karakteristiske kald høres også.

Også den mindre pibesvanes kan ses på træk. I særligt milde vintre kan den blive her i landet.

Fuglekongernes fine kaldlyde høres fra granerne.

Spætmejsens klare kald høres fra haver og i skove.

Kragernes hæse skrig er en af de fuglelyde, man lægger mærke til. Også gærdesmuttens hidsige strofer kan høres.

Der er nu mange fugle ved foderbrættet, og der er gode chancer for at se mere sjældne gæster som kvækerfinke, kærnebider, stor flagspætte, grønsisken og gråsisken.

Almindelige gæster ved foderbrættet er, musvit, blåmejse, sumpmejse, sortmejse, solsort, bogfinke, gråspurv, skovspurv, grønirisk, dompap, tyrkerdue og ringdue. Også fasaner kan ofte ses under foderbrættet.

Store flokke af invasionsfugle kan ses i haver og hegn. Det kan fx være kvækerfinker, silkehaler, korsnæb eller sjaggere.

Spurvehøgen er hyppig gæst ved foderbrættet, hvor den jagter småfuglene.

Den blå kærhøg kan ses på jagt efter gnavere over enge og marker.

Store flokke af måger ses i byerne, hvor de søger efter føde.