digitalan

August

bysvale2

De første viber forlader landet.

Svalerne samles i store flokke. (Landsvale, bysvale)

Kærsangeren begynder sin rejse til Afrika.

Hættemågerne søger om aftenen ud til havet for at overnatte.

Stormmågerne forlader ynglepladserne.

Antallet af skarver i kolonierne kulminerer.

Ved jævndøgnstid besøger flokke af pibeænder fjordene på deres sydgående træk.

Edderfuglens ællinger er nu ved at være flyvefærdige.