digitalan

Gærdesmutte

Form:
9-11 cm.
Lille, brun, tværstribet fugl med kort, strittende hale.
Han og hun er ens.

Trækforhold:
Træk- og standfugl.

Formering:
Reden bygges under tag i udhuse, i brændestabler, i espalier, grenkløfter og buske.
Reden er kuglerund med indgangshul på siden.
Den er bygget af blade, strå, mos og kviste og er foret med hår og fjer.
Hannen bygger flere narrereder, som han bruger til overnatning. Enkelte reder overtages af hunnerne.
I begyndelsen af maj lægges 5-7 små, hvide æg med rustrøde pletter.
Yngler i Danmark.

Føde:
Insekter.
Om vinteren også bær og frø.

Trusler:
Hårde vintre, hvor mange dør af sult og kulde.