digitalan

Råge

Form: 
45 – 48 cm.
Stor helt sort fugl. Fjerene har metalglans i blåviolette farver.
Omkring næbbets rod er der et helt nøgent område. Herpå kendes rågen let fra andre kragefugle.
Meget stort, kraftigt, mørkt næb.
Ses ofte i flokke på marker eller ved redepladsen.

Trækforhold: 
De fleste råger er standfugle.
De råger, som trækker bort om vinteren, overvintrer i områderne omkring Den engelske Kanal.

Formering: 
Reden anbringes højt til vejrs i høje træer.
Rågen foretrækker træer i småskove eller parker.
Reden består af kviste.
De 3-5 æg er grønlige med brune pletter.
Koloniruger. Ofte er flere hundrede fugle samlet i én koloni.

Føde: 
Insekter, orme, snegle, korn, bær frugter mm.

Andet: 
Det er flot at iagttage, når rågerne vender hjem til rederne for at tilbringe natten der.
Ofte samles de i grupper i træer ikke så langt fra rederne. I samlet flok sætter de så kursen mod kolonien. Det sker  lige omkring solnedgang. Først kredser de over redetræerne. De snakker meget og højt, inden de sætter sig til hvile for natten.
Rågen optræder tit sammen med krager og alliker.