digitalan

Rød glente

Form:
61 cm.
Elegant rovfugl med gråhvidt hoved.
Halen er karkteristisk smal og kløftet. Vingerne er lange og smalle.
Oversiden er rustrød og undersiden mørkebrun med hvide felter og sorte vingespidser.

Trækforhold:
Træk- og standfugl.
Trækfuglene overvintrer i Sydvesteuropa.

Formering:
Rød glente overtager ofte andre fugles reder i træer, fx fra ravne eller musvåger.
2-3 æg fra midten af april.

Føde:
Ådsler, mosegrise, markmus, fugle, hareunger, krybdyr og padder.

Trusler:
Bortskydning ved fasanopdræt.