digitalan

Sorthalset lappedykker

Form:
30 cm.
Lille svømmefugl med kort hals og kort næb, der bøjer lidt opad.
I yngledragt har fuglen sort hals, ryg og hoved. Desuden gule ørefjer og røde øjne.

Trækforhold:
Dels trækfugl, dels standfugl.
Trækfuglene opholder sig i Vesteuropa fra september til marts.

Formering:
Yngler i små kolonier.
Reden laves typisk som en flydende platform, der er forankret til vegetationen.
I maj/juni lægges 3-4 æg, der udruges i fællesskab af han og hun.

Føde:
Insekter, insektlarver og tanglopper. Kan også tage muslinger og småfisk.

Trusler:
Opfyldning af vandhuller, uklart vand på grund af for mange næringsstoffer.