digitalan

Kvækerfinke

Form:
Ca. 16 cm.
Hannens yngledragt er meget spraglet.
Sort hoved og ryg, orangefarvet strube, bryst og skuldre.
Bugen er hvid og vingerne sorte med et lyst tværbånd.
På overgumpen et hvidt felt, som især ses, når fuglen letter.
Hunnen og ungfuglene har ikke så kraftige farver.
Overgumpen er hvid, brystet er lyst brunorange.
Næbbet er højt, kort og kraftigt.

Trækforhold:
Meget almindelig ynglefugl i Norge og Sverige.
Her i landet kender vi især kvækerfinken som træk- og vintergæst.
Ofte ses flokke på 30 – 50 fugle her om vinteren, hvor de gerne kommer til foderbrættet.
Ellers holder den til i skovene sammen med bogfinken.
I enkelte år optræder den som invasionsfugl.

Formering:
Reden anbringes i en grenkløft gerne i et birketræ.
Hunnen lægger 5 – 7 æg.
Har kun få gange ynglet i Danmark.

Føde:
Kvækerfinken spiser især frø og frugter. Bog er den foretrukne spise.
På foderbrættet er den glad for solsikkekerner.