digitalan

Jernspurv

Form:
15 cm.
Brun, undselig fugl med grå hals.
Spidst næb.
Røde ben.

Trækforhold:
De fleste er trækfugle, som overvintrer i Vest- og Sydvesteuropa.
Ankommer herfra i marts/april.
Trækker igen bort i september/november.

Formering:
Reden består af strå, mos og hår og anbringes lavt i en tæt busk.
Fra sidst i april lægges 4-5 grønblå æg.

Føde:
Om sommeren insekter.
Om vinteren frø og bær.