digitalan

Gråstrubet lappedykker

Form:
40-50 cm.
Kort hals og kort næb, der bøjer lidt opad.
I yngledragt har fuglen mørk rødbrun hals, grå strube og kinder. Sort næb med gule pletter ved roden.
Ungerne er zebrastribede og ses ofte på ryggen af forældrene.

Trækforhold:
Trækfugl.
Trækfuglene opholder sig i Vesteuropa fra september til marts.

Formering:
Lappedykkerne holder i yngletiden til i søer og moser.
Reden laves typisk af vandplanter ved breden og er forankret til plantestængler.
I maj/juni lægges 3-6 æg, der udruges i fællesskab af han og hun.

Føde:
Vandinsekter, snegle og frøer. Kan også tage fisk om vinteren.