digitalan

Småsnegle

nsmaasnegle

Form:
Klyden: Langt, tyndt opadbuet.
Gravanden: Bredt, kort og kraftigt.

Anvendelse:
Begge arter “skummer” bunden for smådyr på det lave vand.
Klyden ved at feje næbbet fra side til side gennem det øverste bundlag.
Gravanden ved at snadre i de øverste bundlag.