digitalan

Fasan

Form:
60-95 cm.
Hannens fjerdragt er meget farvestrålende.
Grønligt hoved med røde partier omkring øjnene.
Lang hale, der er brun, med sorte tegninger, som den øvrige del af fuglen.
Hunnen er noget mindre end hannen.
Den er kamouflagefarvet i lyst gråbrunt med sorte tegninger. Halen kortere end hos hannen.

Trækforhold:
Standfugl.

Formering:
Én han har ofte flere hunner.
Reden anlægges i skjul af hegn og buske, i højt græs eller kornmarker.
Fra midt i april lægges 8-15 brungule eller grågrønne æg.
Yngler i Danmark.

Føde:
Frø, bær, rødder, grønne skud, smådyr, snegle mm.