digitalan

Hvid vipstjert

Form:
18-19 cm.
Sort hætte og hage.
Hvidt øjenbånd.
Ryggen grå.
Vingerne sorte med hvide bælter.
Undersiden hvid.
Lang hale, som hele tiden vipper.

Trækforhold:
Trækfugl, som kommer hertil i marts/april fra Middelhavsområdet.
Trækker bort igen i september/oktober.

Formering:
Holder til på det åbne land og langs kyster.
Reden anbringes på vidt forskellige steder: i brændestabler, i stråtag og i stendiger.
I maj lægges 5-7 gråhvide æg med mørke pletter.

Føde:
Insekter.

Trusler:
Sprøjtning, mindre kvæg på markerne, manglende afgræsning.