digitalan

Dompap

Form:
Ca. 16 cm.
Kraftig fugl med kraftigt, kort næb.
Kroppen virker tyk, hovedet ret stort.
Hannen har lakrødt bryst og bug, sort kalot og grå ryg.
Undergumpen er hvid.
På vingerne ses et hvidt bånd.
Hunnen er grå på ryggen.
Bryst og bug er grå-beige.
Når fuglene flyver, ses et gråhvidt bånd på overgumpen.

Trækforhold:
De fleste fugle er standfugle. Dog kommer der store flokke fra Skandinavien hertil om vinteren. Fuglen kan optræde som invasionsfugl.

Formering:
Reden bygges ofte i et lavt grantræ.
Fra april måned lægges 4 – 6 æg.
Hele sommeren igennem ses hele familien ofte sammen, og forældrene mader også store unger.
Der udruges 1 – 2 kuld om året.
Hannen og hunnen holder sammen hele livet

Føde:
Om sommeren insekter, frø og knopper på frugttræer.
Om vinteren klarer den sig med frø.

Andet:
Dompapperne optræder.
På eller ved foderbrættet er de meget tillidsfulde og rolige.